O programie

SOCIAL INNOVATION RELAY to międzynarodowy konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na najlepszy innowacyjny pomysł biznesowy odpowiadający na potrzebę społeczną w zakresie: edukacji, zdrowia, włączenia społecznego, poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju.  

Konkurs organizowany jest we współpracy z Nationale-Nederlanden.

Na przestrzeni jednego semestru uczniowie:

  • Zdobędą wiedzę o innowacjach społecznych i przedsiębiorczości społecznej, dzięki ciekawym materiałom, takim jak sylwetki przedsiębiorców społecznych, quiz, praktyczne ćwiczenia, sesje z udziałem przedsiębiorców społecznych.
  • Przeprowadzają badanie rynku i potrzeb swoich klientów i grupy docelowej.
  • Opracowują pomysł na innowację społeczną, która przyczyni się do rozwiązania problemów społecznych w ich lokalnym środowisku.
  • Stworzą pomysł na to, jak wdrożyć tę innowację w formule przedsiębiorstwa społecznego pod okiem mentorów: określą niezbędne działania, koszty wdrożenia, kanały dystrybucji, niezbędne zasoby, a także zaplanują działania promocyjne.
  • Zaprezentują swój pomysł przed panelem sędziów – pracowników partnera projektu.
  • Zwycięski zespół będzie reprezentował Polskę na międzynarodowym finale Social Innovation Relay Online.