Przebieg projektu

15.11.23-31.01.24
Quiz "Innowacje i przedsiębiorczość społeczna"
Rejestracja zespołów na platformie
15.11.23-31.01.24
Zajęcia z wolontariuszami EY
31.01.2024
Zgłoszenie pomysłów na innowacje społeczne
6.02-27.03.2024
Mentoring z wolontariuszami EY
27.03.2024
Zgłoszenie biznesplanów przedsiębiorstw społecznych
12.04.2024
Ogłoszenie finalistów
10.05.2024
Ogólnopolski finał Social Innovation Relay
06.2024
Międzynarodowy finał Social Innovation Relay