Przebieg projektu

1.01-13.03.2023
Quiz "Innowacje i przedsiębiorczość społeczna"
Rejestracja zespołów na platformie
15.01-13.03.2023
Zajęcia z wolontariuszami
Nationale-Nederlanden
13.03.2023
Zgłoszenie pomysłów na innowacje społeczne
13.03-20.04.2023
Mentoring z wolontariuszami National-Nederlanden
20.04.2023
Zgłoszenie biznesplanów przedsiębiorstw społecznych
28.04.2023
Ogłoszenie finalistów
18.05.2023
Ogólnopolski finał Social Innovation Relay
czerwiec 2023
Międzynarodowy finał Social Innovation Relay