Rozwijanie projektu i biznesplan

Jeśli dotarliście tutaj, prawdopodobnie znaleźliście się w gronie najlepszych 20 zespołów konkursu SIR. Gratulujemy! Nadszedł czas, aby rozwinąć wasz pomysł i przekształcić go w biznesplan z prawdziwego zdarzenia.

W tej sekcji nauczycie jak opracować model biznesowy waszego przedsięwzięcia (a więc określić klientów, finansowanie, koszty, zyski), określić interesariuszy (czyli osoby, społeczności, instytucje, organizacje, urzędy, które mogą wpływać na Wasze przedsięwzięcie lub pozostają pod jego wpływem), a także wpływ, jaki wasze przedsięwzięcie będzie miało na grupę docelową i szersze otoczenie.

Proponujemy Wam kilka metod i ćwiczeń do wykorzystania.

Jak określić interesariuszy?

Każde rozwiązanie, choćby dedykowane bardzo wąsko i precyzyjnie określonej grupie funkcjonuje w szerszym otoczeniu, np. jeśli projektujecie rozwiązanie dla samotnych matek – otoczenie, które będzie miało wpływ lub pozostanie pod wpływem Waszego rozwiązania to będą instytucje (np. pomoc społeczna, szkoła) ich rodziny, społeczności, w których żyją, inne organizacje, które zajmują się tym tematem itp.

Określenie interesariuszy pozwoli Wam lepiej określić zmiany zachowań lub postaw, które muszą nastąpić, aby Wasze rozwiązanie miało szansę wprowadzić realną zmianę, a także Wasze działania w tym kierunku. Co więcej, poznacie również ograniczenia lub bariery dla Waszego pomysłu.

Dopracowujemy szczegóły

Kiedy już określiliście kto i jaki będzie miał wpływ na Wasze rozwiązanie i wiecie, jakie zmiany są konieczne, czas przystąpić do bardziej szczegółowego opisania Waszego pomysłu i sprawdzenia, w jaki sposób różne elementy współdziałają ze sobą.

Wiecie już co i jak chcecie zrobić. Czas określić niezbędne zasoby, aby Wasz pomysł miał szansę realizacji:

  • Po pierwsze, ludzie i kompetencje. Czy wdrożenie Waszego projektu będzie wymagało jakichś szczególnych kompetencji? Jakie role będą niezbędne w Waszym zespole na etapie wdrożenia?
  • Po drugie, finanse. Jakie koszty przewidujecie aby uruchomić, a następnie utrzymać Wasz produkt/usługę? Skąd weźmiecie finansowanie na rozruch? Jak zapewnicie sobie stabilność finansową już po wdrożeniu pomysłu?
  • Po trzecie, partnerzy. Zastanówcie się, czego potrzebujecie, aby wprowadzić Wasz pomysł w życie – czy są to niezbędne surowce, możliwości produkcyjne, finansowanie, dostęp do prasy, a może wiedza ekspercka. Następnie określcie, kto może Wam pomóc, z kim macie kontakt już teraz, a do kogo możecie dotrzeć.