Ideacja

KROK 1.

Definiujemy problem

Niezbędnym warunkiem powstania każdej innowacji społecznej jest zdefiniowanie problemu, jaki chcemy rozwiązać. Takie wyzwania znamy zazwyczaj z naszego codziennego życia. Możemy je dostrzec w postaci problemu pojedynczej osoby, którą spotkaliśmy na swojej drodze (np. kryzys psychiczny) lub jako doświadczenia całej społeczności (np. zatrucia gleby, epidemii, biedy, braku dostępu do podstawowych świadczeń zdrowotnych).

Motywacją do poszukiwania innowacji może być również chęć ulepszenia czegoś, co nie działa tak jak byśmy chcieli lub nie działa w ogóle.

W poszukiwaniu problemów oraz pomysłów na ich rozwiązania warto czasem postawić na głowie dotychczasowy znany proces lub wcielić się w czyjąś rolę na jeden dzień (np. spędzić jeden dzień na wózku inwalidzkim).

Zastanówcie się, jakie problemy dostrzegacie w swoim otoczeniu. Czy Wasza społeczność cierpi na brak dostępu do określonych dóbr, np. dobrej jakości łączy internetowych, usług medycznych, miejsc do wspólnego spędzania czasu przez młodzież, opieki nad małymi dziećmi lub niesamodzielnymi dorosłymi. A może macie w rodzinie lub wśród znajomych osobę z konkretnym problemem (np. w kryzysie psychicznym, niepełnosprawną, bezrobotną, doświadczającą przemocy w szkole). Zainspirujcie się tymi doświadczeniami, aby wybrać problem społeczny, jak chcecie rozwiązać, a następnie stworzyć pomysł na jego rozwiązanie.

KROK 2.

Poznajemy grupę docelową

Żadne rozwiązanie problemu społecznego nie będzie trafne, jeśli nie poznacie Waszej grupy docelowej. Istnieje szereg metod, aby to zrobić. Wybraliśmy kilka, z których możecie skorzystać opracowując Wasz pomysł:

Metody te można łączyć, np. badanie zasobów internetu, prasy etc. (wtórne) może być świetną podstawą do przygotowania się do wywiadu z osobą z grupy docelowej, a mapa dnia czy 5 why mogą być jego częścią. Tworzenie persony powinno być ostatnim etapem Waszej pracy – to tu podsumowujecie wiedzę o grupie docelowej zdobytą różnymi metodami.

Wiecie już wszystko o Waszej grupie docelowej? Czy poprawnie sformułowaliście Wasze wyzwanie, czy może uważacie, że należy je przeformułować. Pomoże Wam w tym metoda „Jak moglibyśmy…”

KROK 3.

Tworzymy pomysł na innowację społeczną

Znacie już potrzeby Waszej grupy docelowej i poprawnie sformułowaliście problem, który chcecie rozwiązać. Czas na projektowanie rozwiązania.

Ponownie proponujemy Wam metodę burzy mózgów. Wykorzystajcie w jej trakcie całą wiedze jaką zdobyliście na temat potrzeb Waszej grupy docelowej. W tym procesie nie zapominajcie również o Waszych potencjalnych klientach i ich potrzebach. PAMIĘTAJCIE! Wasz grupa docelowa nie zawsze będzie tą samą grupą co Wasi klienci, np. chcecie zaktywizować zawodowo osoby niepełnosprawne – to jest Wasza grupa docelowa. Postanowiliście wykorzystać swoje umiejętności z marketingu i założyć agencje marketingową, która zatrudnia osoby niepełnosprawne. Oferujecie usługi z zakresu marketingu dla firm, instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych – to Wasi klienci.